Description

Nylon Fishnet Thigh Highs

100% POLYAMIDE/ NYLON